注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

王老师的博客

过快乐的生活,做最好的自己!

 
 
 

日志

 
 

1-4单元看拼音写汉字  

2010-06-26 09:33:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

一 年 级 百 词 竞  赛

班级        学号      姓名         得分

 chūn  yǔ   fā   yá    bù ɡǔ    táo shù   shuānɡ zú   jìnɡ zǒu

(     ) (     ) (      )(      )(        )(       ) 

tiào ɡāo   biāo qiānɡ wā yǒnɡ   jī zhōnɡ xiǎo  zhōu   zhú  yè

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

hé chuān   yàn  zi   bǐ  huà   hēi  bai  wèn  dá   bēn  chi

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

chí tánɡ   cūn zhuānɡ chōnɡ pò  shí kuài  huān yínɡ  xiào shēng

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

yǎnɡ xiā    ɡuò jié   zài  jiàn  luò jìn   wǔ  jiao    sàn  bù

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

hǎi  yánɡ   fēi  yuè  bō  lànɡ  tài  yánɡ  huǒ hónɡ  hán  qì

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

hái  shì   yònɡ jìn   āi ɡè er   xiū  xī   piàn miàn  huān  lè

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

cǎo yuán   dǎ tīnɡ   nínɡ  xià  wú  biān  mù  mín  dào  chu

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

liàn  xí    tí chū    cān  jiā   bǐ fānɡ   wū yún   pǐn  xínɡ    

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

tè   dì   ɡuān  zhònɡ liǎnɡ cì   jì  yì   rànɡ wèi   huā shù

(     ) (      )(       )(      )(        )(       )

duō shǎo   huí dá   nǚ hái   tuō zhù   bu  wànɡ    jīn  zǐ

(     )(      )(       )(      )(        )(       )

jiào  hǎo  zhǔ dònɡ pínɡ shí  kuā kǒu  ɡōnɡ kè  xiānɡ qīn men

(     )(      )(       )(      )(        )(         )

qiú  xué  zhè  lǐ   shǒu zhǐ   jiāo ɡěi  zěn   me   hǎo wán

(     )(      )(       )(      )(        )(       )

tái  tóu   kāi  huì chén  mǐ  mǔ qīn   ɡù  xiānɡ  chuánɡ tóu

(     )(      )(       )(      )(        ) (       )

yīnɡ dānɡ  bà  ba  yuǎn jìn   chī wán  zǎo  fàn    ɡōnɡ yè

(         )(      )(       )(      )(        )(       )

 shànɡ wǎnɡ  jing  shui  wǔ ɡuānɡ shí sè    huān s hēnɡ léi dònɡ

(        ) (       )  (              )(               )  

  yi  hou  jiǔ niú yī máo  hǎo xué shànɡ jìn  jìn  xīn  jìn  lì(     )(            ) (              )(              )

   jin tian  fēnɡ chuī cǎo dònɡ   rén bù xué  bù zhī yì  he  ye

(     ) (               ) (                   )(      )

qing  wa   tai  feng   xia  tian    lei  yu   mei   hua

(       )  (       )   (      )   (      )  (         )

bei  dou  xing   nai   nai    qian  dong     zhi    bu   

(            )  (        )   (         )    (       )

jin  bu   fa  san   zai  lai   bi  fang   ben  pao  ji   ci

(     )  (      )  (      )  (       )   (      )  (     )

  评论这张
 
阅读(125)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018